Słowniczek

WOD – Workout Of The Day 

„Trening dnia”, czyli część główna każdego treningu trwająca od kilku do kilkunastu minut, czasami więcej. Każdego dnia zestaw ćwiczeń w WOD jest inny.

AMRAP

As many rounds as possible – jak najwięcej rund w określonym czasie (np. AMPRAP 20 min)

EMOM

(ang. Every Minute on the Minute) – wykonywanie określonego ćwiczenia co pełną minutę.

3R4T – 3RFT

3 rounds for time – 3 rundy na czas

RM – rep max

Maksymalne powtórzenie, 5RM – pięć powtórzeń na maksymalnym ciężarze, 1RM – jedno powtórzenie na maksymalnym ciężarze

For time

Zestaw ćwiczeń wykonywanych na czas. Robisz tylko raz i koniec.

TC – time cap

Czas w jakim musisz wykonać WOD.

Skalowanie

Dostosowywanie obciążenia, liczby powtórzeń, ćwiczeń do swojego poziomu. Zmniejszanie np. obciążenia w WOD, tak aby dać radę go wykonać bezpiecznie. Jeśli ktoś was pyta czy skalowaliście, to pyta czy zmniejszyliście obciążenie czy robiliście Rx.

Rx

Pochodzi od łacińskiego słowa “recipere”, czyli “weź”, używanego w aptekarstwie. Czyli jest też skrótem od słowa “recepta” – tego co mamy zalecone. I tak, w odniesieniu do WOD, “Rx” oznacza oryginalne obciążenie, zapisane w WOD, bez skalowania. Jeśli ktoś was zapyta, czy robiliście WOD “Rx”, będzie pytał o to, czy robiliście go z zalecanym obciążeniem, czy może je zmniejszyliście. 

PR

Personal record – twój personalny rekord

Set

seria

Rep

Repetition – powtórzenie

sprawdź grafik zajęć

Scroll to Top